اطلاعات پروژه

  • نام منو: خدمات
  • نام: سامانه مدیریت هوشمند رستوران‌های سازمانی
  • مشتریان: فولاد مبارکه اصفهان

سامانه مهر با توجه به مسائل پیش روی مدیران در زمینه کنترل و هدایت امور تغذیه سازمانشان، راهکاری جامع و دقیق برای ارائه هر چه بهتر خدمت به آنها ارائه کرده است. این سامانه تمام نیازهای مربوط به امر تغذیه و رستوران‌ها را برآورده کرده و قادر به تطبیق و سفارشی‌ سازی با شرایط خاص هر سازمان می‌باشد.